Európsky fond regionálneho rozvoja


Operačný program

„Európsky fond regionálneho rozvoja"

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť ALPHA chocolate DP, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní modernej inovatívnej technológie na podporu inovácií v oblasti produktových radov a v oblasti výrobného procesu.

Názov projektu:
Podpora a rozvoj podnikateľskej činnosti spoločnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie technologickej úrovne a zabezpečenie rozvoja a rastu spoločnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o.

Operačný program Výskum a Inovácie - www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Naše podmienky ochrany osobných údajov.